Data vi registrerer

Når du registrerer deg som PC-Horse-bruker, registrerer vi dine personlige opplysninger i vår brukerdatabase. Når du bruker PC-Horse, logger vi inn starttidspunktet for hver av PC-Horse-øktene dine, hvilken versjon av programmet du bruker,samt bruksstatistikk.Hvis du ikke fornyer PC-Horse-lisensen,vil disse dataene i brukerdatabasen bli slettet etter vår gjeldende oppryddingspolicy.

Når du bestiller en PC-Horse-lisens, opprettes ettransaksjonsobjektmed din personlige informasjon, og når kjøpet er fullført, oppretter vi en faktura og en kvittering. Transaksjonsobjektet med tilhørende faktura og kvittering fjernes ikke fra databasen vår.

Når du betaler en PC-Horse-lisens med kredittkort, blir kredittkortinformasjonen din lagt inn via et skjema som administreres av vår autoriserte betalingsoperatør DIBS.Ingen steder ikjøpsprosessen har vi tilgang til kredittkortopplysningene dine.

Hvordan brukes dataene dine

Brukerdataene i databasen vår brukes til å kontrollere tilgangen din til fôranalyserog til å kontrollerehvilke funksjoner i PC-Horse-applikasjonen du skalfåtilgang til. E-postadressen din kan brukes til å sendeinformasjon om PC-Horse-produkterog -funksjoner.

Vi videresender aldrie-postadressen din til tredjeparter av noe slag. Informasjonen om hvilken PC-Horse-versjon du har, brukes internt for å holde oversikt over versjoner og hvis det er aktuelt til åkontakte brukere med oppfordring om å oppgradere.

Ved bruk av Webhorse-funktionen lagres data om innsendte hester fra kundens webside midlertidig i en avtalt tidsperiode etter att de er hentet av kunden. Deretter slettes de.

Vi håndterer dine data i samsvar med EU-reglene for GDP