Data vi registrerar

När du registrerar dig som användare av PC-Horse registrerar vi din personliga information i vår användardatabas. När du använder PC-Horse kommer vi att logga in starttiden för var och en av dina PC-Horse-sessioner, vilken version av programmet du använder samt statistik om användande. Om du inte förnyar din PC-Horse-licens kommer dessa uppgifter i användardatabasen så småningom att tas bort.

Vid beställningen av en PC-Horse-licens skapas ett transaktionsobjekt med din personliga information, och när köpet har genomförts framgångsrikt skapar vi en faktura och ett kvitto. Transaktionsobjektet med dess motsvarande faktura och kvitto tas inte bort från vår databas.

När du betalar en PC-Horse-licens med kreditkort matas dina kreditkortsuppgifter in via ett formulär som hanteras av vår auktoriserade betalningsoperatör DIBS. Ingenstans under köpprocessen har vi tillgång till dina kreditkortsuppgifter.

Hur används dina data

Användaruppgifterna i vår databas används för att kontrollera din åtkomst till foderanalyser och för att styra vilka funktioner i PC-Horse-applikationen du ska ha tillgång till. Din e-postadress kan användas för att skicka information om PC-Horse-produkter och funktioner.

Vi vidarebefordrar aldrig din e-postadress till tredje part av något slag. Informationen om vilken PC-Horse-version du använder används internt för att hålla reda på versioner och eventuellt kontakta användare som uppmuntras att uppgradera.

Vid användning av Webhorse-funktionen lagras data om insända hästar från kundens hemsida temporärt under en avtalad tid efter att de hämtats av kunden, varefter de raderas.

Vi hanterar dina data i enlighet med EU-regler för GDPR.