Data vi registrerer

Når du registrerer dig som PC-Horse-bruger, registrerer vi dine personlige oplysninger i vores brugerdatabase. Når du bruger PC-Horse, logger vi ind på starttidspunktet for hver af dine PC-Horse sessioner, hvilken version af programmet som du bruger,samt brugsstatistik. Hvis du ikke fornyer din PC-Horse-licens,vil disse datai brugerdatabasen blive slettet i overensstemmelse med vores nuværende oprydningspolitik.

Når du bestiller en PC-Horse-licens, oprettes der et transaktionsobjekt med dine personlige oplysninger, og når købet er gennemført, opretter vi en faktura og en kvittering. Transaktionsobjektet med den tilsvarende faktura og kvittering fjernes ikke fra vores database.

Når du betaler en PC-Horse-licens med kreditkort, indtastes dine kreditkortoplysninger via en formular, der administreres af vores autoriserede betalingsoperatør DIBS. Ingen stederi købsprocessen har vi adgang til dine kreditkortoplysninger.

Sådan bruges dine data

Brugerdataene i vores database bruges til at styre din adgang til foderanalyserog til at kontrollere, hvilke funktioner i PC-Horse-applikationen der er nødvendige. Din e-mail-adresse kan bruges til at sendeoplysningerom PC-Horseprodukter og funktioner.

Vi videresender aldrig din e-mailadresse til tredjeparter af nogen art. Oplysningerne om din PC-Horse version bruges internt til at holde styr på versioner og, hvis det er relevant, til at kontakte brugere med en anmodning om at opgradere.

Når du bruger Webhorse-funktionen, gemmes data om indsendtehestefrakundens hjemmeside midlertidigt i en aftalt periode, efter at de er hentet af kunden. De slettes derefter.

Vi håndtererdine e-data i overensstemmelse med GDPR EU-reglerne.