Gegevens die we vastleggen

Wanneer u zich registreert als PC-Horse gebruiker, leggen wij uw persoonsgegevens vast in onze gebruikersdatabase. Bij het gebruik van PC-Horse loggen we in op de begintijd van elk van uw PC-Horse-sessies, welke versie van het programma u gebruikt,evenals gebruiksstatistieken. Als u uw PC-Horse-licentie niet verlengt,worden deze gegevensin de gebruikersdatabase verwijderd in overeenstemming met ons huidige opruimbeleid.

Wanneer u een PC-Horse licentie bestelt, wordt er een transactieobject aangemaakt met uw persoonlijke gegevens en wanneer de aankoop is voltooid, maken wij een factuur en een ontvangstbewijs. Het transactieobject met de bijbehorende factuur en ontvangstbewijs wordt niet uit onze database verwijderd.

Wanneer u een PC-Horse-licentie met een creditcard betaalt, worden uw creditcardgegevens ingevoerd via een formulier dat wordt beheerd door onze geautoriseerde betalingsoperator DIBS. Nergens in het aankoopproces hebben we toegang tot uw creditcardgegevens.

Hoe uw gegevens worden gebruikt

De gebruikersgegevens in onze database worden gebruikt om uw toegang tot voeranalyse te beheren en om te bepalen tot welke functies van de PC-Horse-applicatie toegang moet worden verleend. Uw e-mailadres kan worden gebruikt ominformatieover PC-Horse producten en functieste verzenden.

Wij sturen uw e-mailadres nooit door naar derden van welke aard dan ook. De informatie over uw PC-Horse-versie wordt intern gebruikt om versies bij te houden en, indien van toepassing, om contact op te nemen met gebruikers met een verzoek om te upgraden.

Bij gebruik van de Webhorse-functie worden gegevens over ingezondenpaardenvan de website van deklant tijdelijk bewaard voor een overeengekomen periode nadat ze door de klant zijn opgehaald. Ze worden vervolgens verwijderd.

Wij behandelenuw e-gegevens in overeenstemming met de EU-regels van de AVG.